این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم قابل توجه پژوهشگرانی که هنوز موفق به ثبت نام و واریز تعرفه هانشده اند

به اطلاع پژوهشگران و محققان می رساند آخرین مهلت ثبت نام و واریز تعرفه ثبت نام تا ساعت 13 مورخ روز چهارشنبه 11 اسفند می باشد بعد از تاریخ و ساعت ذکر شده سایت بسته شده ، خدمات و پرداخت آنلاین غیرفعال و مقالات پذیرفته شده پژوهشگرانی که ثبت نام انجام نداده اند به منزله انصراف تلقی شده ودر کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ نمیگردد و گواهی نامه نیز اعطا نخواهد شد وبه صورت اتوماتیک از سامانه این همایش حذف میگردد.

 به اطلاع پژوهشگران و محققان می رساند آخرین مهلت ثبت نام و واریز تعرفه ثبت نام تا ساعت 13 مورخ روز چهارشنبه 11 اسفند می باشد بعد از تاریخ و ساعت ذکر شده سایت بسته شده ، خدمات و پرداخت آنلاین غیرفعال و مقالات پذیرفته شده پژوهشگرانی که ثبت نام انجام نداده اند به منزله انصراف  تلقی شده ودر کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ نمیگردد و گواهی نامه نیز اعطا نخواهد شد وبه صورت اتوماتیک از سامانه این همایش حذف میگردد.


بازگشت1395/12/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !