این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مهلت ارسال مقالات به پایان رسید

به اطلاع پژوهشگران واساتید محترم می رساند مهلت ارسال مقاله به همایش به اتمام رسیده و گزینه ارسال مقاله غیرفعال شده است لطفا از تماس اضافی با دبیرخانه پرهیز نمایید.
دبیرخانه وستاداجرایی همایش

 به اطلاع پژوهشگران واساتید محترم می رساند مهلت ارسال مقاله به همایش به اتمام رسیده و گزینه ارسال مقاله غیرفعال شده است لطفا از تماس اضافی با دبیرخانه پرهیز نمایید.
دبیرخانه وستاداجرایی همایش
 


بازگشت1395/12/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !