این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کاشت یک نهال از طرف دبیرخانه همایش برای شرکت کنندگان حضوری

برای اولین بار در ایران دبیرخانه این همایش برای شرکت کنندگان حضوری همایش یک نهال درخت به نام این عزیزان و با ذکر نام ایشان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان میکاردو پلاکاردی برای درخت کاشته شده با ذکر نام طرف فرد نصب و از آن نگهداری و هدیه ای پاک ویادگار از طرف افراد به زمین می ماند.

 برای اولین بار در ایران دبیرخانه این همایش برای شرکت کنندگان حضوری همایش یک نهال درخت به نام این عزیزان و با ذکر نام ایشان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان میکاردو پلاکاردی برای درخت کاشته شده با ذکر نام طرف نصب و از آن نگهداری و هدیه ای پاک ویادگار از طرف افراد به زمین می ماند،زمین خانه همه ماست .


 

ارزش یک درخت
آیا می دانید:

ارزش ریالی هر درخت برابر است با:

تومان 734.350.000

طبق نظر پروفسور تی  ام داس از دانشگاه کلکوتا یک درخت 50 ساله مقدار اکسیژنی معادل 118.750.000 تومان تولید میکند چیزی معادل 235.600.000 تومان تمیزی هوا را تامین میکند رقمی معادل118.750.000 تومان  در کنترل فرسایش خاک و افزایش  میزان باروری خاک نقش دارد به اندازه 142.500.000 تومان آب بازیافت میکند و رقمی معادل 118.750.000 تومان پناهگاه  برای حیوانات ایجاد میکند . این ارقام صرف نظر از این که ارزش میوه ها تولید چوب جنبه های زیبایی شناختی و شاید صدها منفعت ناشناخته ی درخت ها برای انسان بود.

دانشگاه ایالتی میشیگان

 بازگشت1395/11/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !