این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

20درصد تخفیف برای شرکت کنندگان حضوری در همایش تا تاریخ هشتم اسفند 1395

بنا به تصمیم شورای راهبردی همایش به شرکت کنندگانی که تا هشتم اسفند ماه تمایل به ثبت نام حضوری در همایش داشته باشند 20 درصد تخفیف داده خواهد شد واز مورخ 26 بهمن 1395 تا هشتم اسفند 1395 این تخفیف درکنترل پنل این عزیزان قسمت خدمات آورده شده است و پس از تاریخ اعلام شده هزینه ها به حالت قبلی باز میگردد.

  بنا به تصمیم شورای راهبردی همایش به شرکت کنندگانی که  تا هشتم اسفند ماه تمایل به ثبت نام حضوری در همایش داشته باشند 20 درصد تخفیف داده خواهد شد واز مورخ 26 بهمن 1395 تا هشتم اسفند  1395  این تخفیف درکنترل پنل این عزیزان قسمت خدمات آورده شده است و پس از تاریخ اعلام شده هزینه ها به حالت قبلی باز میگردد.
 


بازگشت1395/11/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !