این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

هماهنگی جهت اسکان شرکت کنندگان حضوری در مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان

جهت حضور حداکثری دانشجویان و اساتید دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در نظر دارد برنامه ویژه ای برای اقامت و صبحانه وشام در قبل از برگزاری اتخاذ نمایید که با هزینه ای بسیار ناچیز و کم مساله اقامت این عزیزان حل شود و بتوانند در مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان اسکان یابند.

 جهت حضور حداکثری دانشجویان و اساتید دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در نظر دارد برنامه ویژه ای برای اقامت و صبحانه وشام در قبل از برگزاری اتخاذ نمایید که با هزینه ای بسیار ناچیز و کم مساله اقامت این عزیزان حل شود و بتوانند در مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان اسکان یابند.

بازگشت1395/11/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !