این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام حمایت علمی ومشارکت علمی انجمن علمی مهندسی ومدیریت پسماند ایران

با توجه به نامه 95055 وانعقاد تفاهم رسمی بین آقای دکتر محمدعلی عبدلی رئیس انجمن علمی مهندسی ومدیریت پسماند ایران با همایش ایشان حمایت علمی خود را با معرفی تیم علمی و مشارکت علمی اعلام کردند.

 با توجه به نامه 95055 وانعقاد تفاهم رسمی بین آقای دکتر محمدعلی عبدلی رئیس انجمن علمی مهندسی ومدیریت پسماند ایران با همایش ایشان حمایت علمی خود را با معرفی تیم علمی و مشارکت علمی اعلام کردند.


بازگشت1395/11/21
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !